Het belang van een groene tuin

0
730

Veel Nederlanders kiezen er voor hun tuintjes te betegelen. Voor wie weinig werk wil hebben aan zijn of haar tuin, is dat inderdaad een makkelijke uitkomst. Je hoeft enkel af en toe het onkruid tussen de voegen vandaan te halen en je tuintje ziet er weer gelikt uit. Maar wist je dat de natuur helemaal niet zo blij is met al die tegels in de Nederlandse tuinen?

Hemelwaterafvoer

Dit heeft te maken met regenwaterafvoer. Wanneer regenwater belandt op een grasveld, heeft het rustig de tijd in de grond te trekken. De bodem werkt als het ware als een spons die geleidelijk aan het water tot zich neemt. Er is sprake van een vertragingstijd en zelfs bij een heftige regenbui heeft de natuur alle tijd het water te verwerken.

Wanneer grote delen van het oppervlak is bedekt met tegels, bestrating of asfalt kan het water op minder plaatsen de bodem betreden. De vertragende werking valt weg en kleine oppervlakten krijgen ineens grote hoeveelheden water te verwerken. Dit kan de bodem niet aan en er ontstaan plassen. Ook wordt er veel regenwater direct naar het riool geleid, omdat anders de straten blank komen te staan. Dit verhoogt ook de druk op het riool.

Klimaatverandering

Door de opwarming van de aarde zullen we bovendien te maken krijgen met veel meer korte intensieve buien. Dat betekent dat de piekbelasting op het riool en op het grondwaterpeil alleen maar toeneemt. Met als gevolg: riolen die de afwatering niet meer aan kunnen en waterplassen die zich zullen ophopen, misschien zelfs wel straten die overstromen.

Met name in binnenstedelijke gebieden is dit een probleem. Maar gelukkig kan ieder eenvoudig een steentje bijdragen. Namelijk: door je tuin te vergroenen!

Voordelen groene tuin

Meer groen oppervlak betekent immers meer waterretentie. Dat wil zeggen: het vasthouden of bufferen van water. Groen oppervlak hoeft niet alleen maar een grasveldje in je tuin te zijn. Denk ook aan beplanting: bomen en struiken die water drinken. Of je hekwerk met een groeiplant zoals de clematis bekleden. Zelfs zou je kunnen denken aan groene daken. Meer groen oppervlak betekent immers dat er meer water wordt vastgehouden.

Niet alleen is dit voordelig voor de waterafdracht binnen de stad, maar ook voor vermindering van het urban heat island effect. Het urban heat island effect is een verschijnsel dat voorkomt in stedelijke gebieden. Omdat hier relatief weinig groen is en veel verharding, zijn steden relatief warm. Dat komt omdat stenen meer warmte vasthouden dan groen. Meer groen brengt dus ook meer verkoeling in de stad.

Tenslotte heeft groen een positief effect op de gemoedstoestand van de mens. Mensen komen tot rust in een groene omgeving. Groen vermindert stress en heeft een positief effect op de luchtkwaliteit.

Dus waar wacht je op! Als je dit voorjaar je tuin op de schop neemt, kies dan voor groen!